Einar B2B blir partner med Säljkompetens AB

Förra veckan tecknades ett samarbetsavtal mellan Einar B2B och Säljkompetens som innebär att jag kommer att utbilda och företräda alla produkter som Säljkompetens erbjuder.
Se www.saljkompetens.com för att se hela deras utbildningsutbud.

Kommentera